ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนบ้านสมานมิตร

52 หมู่ที่ 1

ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 086 430 2524

santiyos@gmail.com

52 หมู่ที่ 1

ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00