ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนบ้านสมานมิตร

52 หมู่ที่ 1

ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 086 430 2524

samanmit@gmail.com

52 หมู่ที่ 1

ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00

 
โรงเรียนบ้านสมานมิตร

52 หมู่ที่ 1
ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

086 430 2524

samanmit@gmail.com

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© บ้านสมานมิตร. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon